AVG – Verwerken van persoonsgegevens

Wij vinden de integriteit van de bezoekers van onze website belangrijk en wij zijn vastbesloten deze te beschermen. In dit beleid leggen wij uit wat wij doen met uw persoonsgegevens. Door ermee in te stemmen dat wij volgens de voorwaarden in dit beleid gebruikmaken van cookies als u onze website voor het eerst bezoekt, staat u ons toe cookies te gebruiken bij latere bezoeken.

Bevestiging

Dit document is gecreëerd met een sjabloon van SEQ Legal (seqlegal.com) en werd gewijzigd door Website Planet (www.websiteplanet.com)

Verzamelen van persoonlijke gegevens

De volgende soorten persoonlijke gegevens kunnen verzameld, opgeslagen en gebruikt worden.

 1. Gegevens over uw computer, inclusief IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie alsmede besturingssysteem.
 2. Informatie over uw bezoeken aan en uw gebruik van deze website, inclusief de referentiebron, de duur van het bezoek, views en de navigatieroutes op de website.
 3. Informatie die u vermeldt wanneer u zich registreert op onze website, bijvoorbeeld uw e-mailadres.
 4. Informatie die u vermeldt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.
 5. Informatie die u vermeldt wanneer u gebruikmaakt van de diensten op onze website.
 6. Informatie die wordt gegenereerd wanneer u gebruikmaakt van onze website, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt.
 7. Informatie in elke vorm van communicatie die u ons per e-mail of website toestuurt, inclusief de inhoud en metadata daarvan.
 8. Alle andere persoonlijke gegevens die u ons toestuurt.

Voordat u ons de persoonlijke gegevens van iemand anders verstrekt, hebt u de goedkeuring van de betreffende persoon nodig voor zowel het verstrekken als verwerken van deze persoonlijke gegevens volgens dit beleid

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die ons via onze website worden toegestuurd, zullen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid op of de relevante pagina’s op de website worden vermeld. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor het volgende gebruiken:

 1. Het beheren van onze website en activiteiten.
 2. Het op u afstemmen van onze website.
 3. Het u mogelijk te maken gebruik te maken van de diensten die op onze website beschikbaar zijn.
 4. Het leveren van diensten die via onze website zijn gekocht.
 5. Het versturen van commerciële informatie zonder marketingdoeleinden.
 6. Het versturen van e-mailberichten waarom u specifiek hebt gevraagd.
 7. Het naar u per e-mail versturen van nieuwsbrieven indien u daarom hebt gevraagd (u kunt ons te allen tijde informeren als u de nieuwsbrief niet langer nodig hebt).
 8. Het naar u versturen van marketingberichten die betrekking hebben op onze activiteiten.
 9. Het aan derden verstrekken van statistische gegevens over onze gebruikers (maar deze derden zullen vanuit deze informatie geen afzonderlijke gebruikers kunnen identificeren).
 10. Het behandelen van vragen en klachten van of over u betreffende onze website.
 11. Het veilig houden van onze website en het voorkomen van fraude.
 12. Het bevestigen van uw instemming met de gebruikersvoorwaarden van onze website (incl. de monitoring van privéberichten die via onze website zijn verzonden).
 13. Overig gebruik

Indien u persoonlijke gegevens stuurt ter publicatie op onze website, zullen wij deze info publiceren en anderszins gebruiken volgens de toestemming die u ons daarvoor hebt gegeven.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden ten behoeve van hun rechtstreekse marketing of die van andere derden.

Verstrekken van persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan een van onze werknemers, bestuursleden, verzekeringsmaatschappijen, professionele adviseurs, leveranciers of toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan alle leden van onze bedrijvengroep (dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en al diens dochterondernemingen), voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden die in dit beleid worden vermeld.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken:

 1. In de mate waarin wij dat wettelijk verplicht zijn.
 2. In verband met lopende of toekomstige rechtbankprocedures,
 3. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van onze juridische rechten (incl. het verstrekken van informatie aan anderen met als doel het voorkomen van fraude en het verkleinen van het kredietrisico.
 4. Aan de koper (of de toekomstige koper) van alle bedrijven of middelen die we bezig zijn (of overwegen) te verkopen.
 5. Aan al diegenen waarvoor een rechtbank of een andere bevoegde instantie naar ons oordeel redelijkerwijs kan verlangen dat wij de persoonlijke gegevens verstrekken indien, naar onze redelijke mening, een dergelijke rechtbank of instantie redelijkerwijs zou kunnen verordonneren dat wij de persoonlijke gegevens verstrekken.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden, behalve in de gevallen die in dit beleid worden vermeld.

Internationale gegevensoverdracht
 1. De door ons verzamelde informatie kan bewaard, verwerkt en overgedragen worden tussen de landen waarin wij actief zijn om het op die manier mogelijk te malen dat wij de informatie volgens dit beleid gebruiken.
 2. De door ons verzamelde informatie kan worden overgedragen aan de volgende landen die geen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben overeenkomstig de wetgeving die geldt in de Europese Economische Ruimte: VS, Rusland, Japan, China en India.
 3. Persoonlijke gegevens die u publiceert op onze website of ter publicatie op onze website inzendt, kan via internet overal ter wereld beschikbaar zijn. Wij kunnen niet voorkomen dat deze gegevens gebruikt of misbruikt worden door anderen.
 4. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van de persoonlijke gegevens die worden beschreven in de paragraaf “Internationale gegevensoverdracht”. 
Bewaren van persoonlijke gegevens
 1. Deze paragraaf beschrijft onze beleidslijnen en procedures voor het opslaan van gegevens, die zo zijn vormgegeven dat wij voldoen aan onze juridische verlichtingen betreffende het opslaan en verwijderen van persoonlijke gegevens.
 2. Persoonlijke gegevens die wij verwerken met het oog op een of meerdere doelen, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het betreffende doel.
 3. Ongeacht de overige bepalingen in dit hoofdstuk bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
  1. In de mate waarin wij dat wettelijk verplicht zijn.
  2. Voor onze huurcontracten die aan u zijn gekoppeld.
  3. Als wij menen dat de stukken relevant kunnen zijn voor lopende of toekomstige rechtbankprocedures.
  4. Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van onze juridische rechten (incl. het verstrekken van informatie aan anderen met als doel het voorkomen van fraude en het verkleinen van het kredietrisico.
De veiligheid van uw persoonlijke gegevens
 1. Wij nemen de redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan.
 2. Wij bewaren alle persoonlijke gegevens die u overlegt via onze veilige (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers.
 3. Alle eventuele elektronische financiële transacties die plaatsvinden via onze website, worden beveiligd via encryptietechnologie.
 4. U erkent dat informatieoverdracht via internet op zichzelf onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verstuurd niet garanderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website. Wij zullen u niet naar uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt).
Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid af en toe updaten door een nieuwe versie te publiceren op onze website. U moet deze site nu en dan controleren om te zien of u eventuele wijzigingen in dit beleid begrijpt. Wij kunnen u per e-mail of via het systeem voor privéberichten op onze website informeren over wijzigingen in dit beleid.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken om u alle persoonlijke informatie te geven die wij over u hebben. Het verstrekken van dergelijke informatie brengt administratieve kosten ter grootte van SEK 295 excl. btw met zich mee.
Wij kunnen u de persoonlijke gegevens waarom u hebt gevraagd onthouden in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan. U kunt ons te allen tijde verzoeken uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. In de praktijk zult u normaliter ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden uitdrukkelijk accepteren of wij bieden u de mogelijkheid om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden af te wijzen.

Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar en details van de websites van derden. Privacybeleid en -praktijken van derden vallen buiten onze controle en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij van u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat een identificeerder (een string met letters en cijfers) bevat en dat door een webserver wordt verstuurd naar een browser en door de browser wordt opgeslagen. De identificeerder wordt vervolgens teruggestuurd naar de server, telkens wanneer de browser op de server om een site vraagt. Cookies kunnen ofwel ‘permanente cookies’ of ‘sessiecookies’ zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een browser en blijft geldig tot de aangegeven einddatum, voor zover hij niet door de gebruiker vóór de einddatum wordt gewist, een sessiecookie daarentegen verdwijnt aan het eind van de gebruikerssessie als de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk kan identificeren, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan gekoppeld zijn aan de informatie die opgeslagen is in en verkregen is vanuit cookies.

  1. Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics en Adwords om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt / om gebruikers te traceren wanneer ze op de website bladeren / om de bruikbaarheid van de website te analyseren / om het gebruik van de website te analyseren / om de website te beheren / om fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren / om de website af te stemmen op individuele gebruikers.
 1. De meeste browsers stellen u in staat om cookies te weigeren, bijvoorbeeld:
  1. In Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren met behulp van de instellingen voor het opheffen van cookiebeheer door op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy” en vervolgens op “Geavanceerd” te klikken;
  2. In Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door op “Extra”, “Instellingen”, “Privacy & beveiliging” te klikken, “Aangepaste inhoudsblokkering” te kiezen” en op “Alle cookies” te klikken; en
  3. In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door het menu “Instellingen” te openen en op “Site-instellingen” onder “Privacy en beveiliging” te klikken en vervolgens het vinkje te verwijderen bij “Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen”.

   Als u alle cookies blokkeert, heeft dat een negatief effect op de bruikbaarheid van veel websites.
   Als u cookies blokkeert, kunt u wellicht niet alle functies van onze website gebruiken.

 2. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen – bijvoorbeeld:
  1. In Internet Explorer (versie 10) moet u handmatig cookies verwijderen (u vindt aanwijzingen voor hoe u dat doet op http://support.microsoft.com/kb/278835 ).
  2. In Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door op “Tools”, “Instellingen”, “Privacy & beveiliging”, “Gegevens wissen” onder “Cookies en websitegegevens” te klikken.
  3. In Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door het menu “Instellingen” te openen en op “Webinformatie opruimen” onder “Privacy en beveiliging” te klikken”.
 3. Als u cookies verwijdert, heeft dat een negatief effect op de bruikbaarheid van veel websites.