Långtidshyror

Att hyra är ett modernare alternativ till att äga!

Röd avdelare

Transportbranschen är under ständig utveckling och vi som ser branschen utifrån märker hur trenderna förändras.
Långtidshyror blir allt vanligare, främst pga att uppdragen blir kortare och att det finns en osäkerhet kring uppdragets vara eller icke vara. Dessutom har ledtiderna blivit kortare, dvs den tid från att uppdraget beslutas till att leverantören skall vara igång. Med dagslägets många leveransproblem och långa leveranstider är en långsiktig hyreslösning ett alldeles ypperligt alternativ.

OP-leasing eller hyra?
Dessa olika varianter är nära besläktade men skall inte blandas ihop. Den största skillnaden är att vid en ren hyra är det en part mindre inblandad, dvs det är inget finansbolag med i lösningen. Det gör det lättare för dig som hyrestagare att kanske komma ur hyran alternativt byta fordon, något som är betydligt svårare (och dyrare) under en operationell leasing.

Vi är vana vid långtidshyror och att skräddarsy långsiktiga hyreslösningar åt våra kunder.

Klicka här för att kontakta oss för mer information!

Fördelar med att långtidshyra ditt fordon

Röd avdelare