Vägassistans & skador

Ibland är olyckan framme, då vill vi att du skall känna dig trygg och att vi finns där för att hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Vi har avtal med ett flertal aktörer och försöker alltid hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Om du får problem ute på vägarna kontaktar vi Falck Vägassistans, vi har även ett rikstäckande avtal med Euromaster om du t ex skulle få punktering. Det viktigaste är att du omedelbart kontaktar oss så att vi kan guida dig rätt.

Länk till skadeanmälan: Skadeanmälan (PDF)

Fyll i skadeanmälan noggrant och mejla sedan in den till oss på info@rghyr.se.

Urval av samarbetspartners

Euromaster logotype
Falck logotype svart röd
BestDrive logotype

Observera att du som kund alltid ska kontakta oss först så kontaktar vi leverantören. Detta då det kan finnas lokala avvikelser beroende på vart incidenten inträffat.

Om olyckan är framme

  1. Vid personskador, hjälp de skadade och ring räddningstjänst på 112.
  2. Se till att du och alla inblandade sätter er i säkerhet.
  3. Kontakta oss på 020-123456 och beskriv vad som hänt, vi tar ett gemensamt beslut kring hur vi går vidare och om/vilken bärgare som ska kontaktas.
  4. Notera registreringsnummer på andra inblandade fordon.
  5. Ta kontaktuppgifter till eventuella vittnen.
  6. Ta bilder på platsen, och på fordon och/eller egendom som skadats.
  7. Fyll i en skadeanmälan och skicka in den + bilderna till info@rghyr.se.

Snabb och Effektiv Hjälp vid Olyckor

När olyckan är framme är det viktigt att snabbt få den hjälp och det stöd man behöver. RG Hyr har etablerade samarbeten med aktörer som Falck Vägassistans och Euromaster för att säkerställa att du får omedelbar och effektiv hjälp vid vägincidenter. Oavsett om det handlar om en punktering eller en mer allvarlig olycka, kan du lita på att RG Hyr och deras partners agerar snabbt för att lösa situationen. Genom att omedelbart kontakta RG Hyr vid en incident, får du tillgång till en omfattande nätverk av experter och tjänster som arbetar för din säkerhet och bekvämlighet på vägarna.

Fullständig Guidning och Support

RG Hyr prioriterar din trygghet och välbefinnande högt. De erbjuder en detaljerad och tydlig process för att hantera olyckor och incidenter på vägen. Genom att följa deras noggranna instruktioner, från att ta bilder på olycksplatsen till att fylla i en skadeanmälan, säkerställer du att all nödvändig information dokumenteras korrekt. Denna information är avgörande för en smidig hantering av eventuella försäkringsärenden eller andra relaterade frågor. RG Hyr är där för att guida dig genom varje steg, se till att du har all den information och det stöd du behöver, och hjälpa dig att navigera genom processen effektivt och utan onödig stress.